Privacyverklaring

versie: 8 maart 2017

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt m.u.v. het Nederlands Recht.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Statistieken

Voor de website worden statistieken bijgehouden z.a. bezoekersaantallen en -frequentie. De informatie is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Links

Bij eventuele links naar andere websites: de eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de privacy van de bezoekers gewaarborgd wordt of voor de inhoud daarvan.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.